Language
BUSINESS EDITION
 

ניהול מידע בנקאי

 • תוכנה כשרות (SaaS) עבור סמנכ"ל הכספים
  לניהול התהליכים בארגון
 • מנתחת מידע בנקאי באופן אוטומטי:
  מתודולוגיה ייחודית מעניקה למקבלי
  ההחלטות הפיננסיים כלים תומכי החלטה
  לשיפור היעילות.

    כיצד זה עובד

 • עיבוד כל המידע הבנקאי של כל חשבונות
  הבנק באופן אוטומטי
 • מאפשרת להגדיר את תנאי ההסכמים
  בחשבונות (עו"ש, הלוואות, אג"ח, ערבויות,
  פיקדונות, עמלות)
 • מנתחת את המידע הבנקאי "בזמן אמת"DASHBOARD

שולחן עבודה אחד (ONE STOP SHOP)
לכל המידע והידע הבנקאי (כל החברות,
כל הבנקים, כל החשבונות)

  ניהול תזרים המזומנים

 • ניהול תזרים יומי כולל תזרים עתידי
  (בחירה לפי טווח תאריכים)
 • כל החשבונות, כל החברות, כל התנועות
  על מסך אחד
 • אוטומטי, כולל תזרים חזוי
 • אפשרות להתערבות ידנית של המשתמש
  ייצוא לאקסל
 • הכנסה למנוע אופטומיזציה לקבלת
  המלצות על העברות הטובות ביותראופטימיזציה בניהול
תזרים המזומנים

מקבל קובץ נתוני תזרים ומבצע
אופטימיזציה לתהליכים הבנקאיים
בחברה, וממליץ המלצות אופטימיליות
להעברות בנקאיות

BI REPORTS

 • דוחות בינה בנקאית (BANKING
  INTELLIGECE)
 • מפת יתרות מוכנה עבורך אוטומטית
  בתחילת יום העבודה
 • זמינות מלאה במכשיר הסלולרי

שליטה ובקרה

 • מנטר את מדדי הביצוע הבנקאיים (KPI)
  ומפיק התראות על חריגים
 

רוצים להיווכח בעצמכם?
כתבו לנו

 
 
 
 
 
רוצה הדגמה
 
כל הזכויות שמורות לחברת אסטורנו בע"מ © 2012-2022 עיצוב: aliceline.com