Language
כיצד זה עובד?
  • עיבוד כל המידע הבנקאי של כל חשבונות הבנק באופן אוטומטי
  • מאפשר להגדיר את תנאי ההסכמים בחשבונות (עו"ש, הלוואות, אג"ח,
    ערבויות, פקדונות, עמלות)
  • מנתח את המידע הבנקאי "בזמן אמת"
כל הזכויות שמורות לחברת אסטורנו בע"מ © 2012-2022 עיצוב: aliceline.com